Die Storie Agter Die Groot Storie

NOUS skep deurlopend produkte wat gemeentes help om hulle hele week se ritme te belyn met God se Groot Storie – een teksgedeelte vir verskillende situasies: Stilword by die huis, kleingroep-byeenkomste, kategese-byeenkomste, eredienste en familie-oomblikke.

Al die produkte het die teksuitleg (Die Storie Agter Die Groot Storie) van ‘n teksgedeelte as vertrekpunt.

Ons wil gemeentes bemagtig om meer geïntegreerd as hele gemeente met die Bybel te werk en hoor wonderlike stories van gemeentes wat dit reeds so doen. Lidmate het minder die ervaring dat hulle lewens deur die kerk versplinter word en het eerder die belewenis dat God regdeur die verloop van die week met hulle praat.  Dit help lidmate om – nie net vir inligting nie –  maar om regtig te wil verander, na die Bybel te gaan.  Dit veroorsaak spontane gesprekke oor die Bybel tussen mense van verskillende ouderdomme.

Ons hoop die produkte sal waarde toevoeg tot ’n geïntegreerde bedienings-model waar die hele gemeente ’n week lank saam delf en wandel uit een teks. Ons droom is dat mense beleef hoe ’n saam-geleesde teksgedeelte ons as gelowiges laat groei.

Lede / Teken Aan

Inkleurkryte vir die erediens

Saam met die kort eksegetiese opmerkings (Die Storie Agter Die Groot Storie) verskaf die gemeentepakket ook ‘n hele mandjie vol “stuff” (Inkleurkryte) om voorgangers in die erediens te help om die brug te slaan tussen die wêreld van die teks en die wêreld van vandag.  ‘Stuff’ waarmee die voorganger die boodskap kan inkleur.

Dit sluit verskillende stories, illustrasies, rituele en visuele metafore in – ons noem dit Narrafore – wat in ‘n PowerPoint uitgepak word. Die bedoeling daarvan is dat die narrafore die boodskap van die teksgedeelte moet ondersteun.

Lede / Teken Aan

Kinderoomblik

Ons maak ‘n voorstel vir ‘n interaktiewe aktiwiteit wat die kleiner kinders betrek in die erediens. Dit sluit aan by die tema in die fokuteks van die dag. Ons probeer slegs ‘n kreatiewe vonk gee wat die persoon wat hierdie moment hanteer self kan aanpas, uitbrei en verbeter.

Veral in die skoolkwartale gee ons ook ‘n “Sakkie en Sieg.” Dit is ‘n kortfilm van 2-4 minute vir ‘n heerlike kindermoment in eredienste of by die kinder-kerke. Sakkie en Sieg(fried Louw) gesels oor iets wat aansluit by die tema van die dag se fokusteks. Ons kry baie goeie terugvoer oor gemeentes wat hierdie produk gebruik.

Lede / Teken Aan

Sakkie

Sakkie en Sieg is kort-videos wat gekoppel is aan leesrooster-tekste. Dit skep prettige kinder- en familie-ervaring in eredienste, by die skool of by die huis. Sakkie ‘beland’ in verskillende situasies waardeur kinders en ouers op humoristies, interaktiewe manier kan gesels oor verskillende aspekte van geloof. Die kort-films kan gebruik word na gelang van omstandighede. Dit kan benut word as ‘n vertrekpunt om kinders te betrek by gesprekke oor geloof.

Lede / Teken Aan

Kategese

Die kategese deel van die pakket word ook belyn met die leesrooster fokusteks.  Daar is ‘n pakket vir Graad R tot Graad 3; Graad 4-7 (Oupa Abie), asook Hoërskool Kategese.

Ter wille van gemeentes wat gewoond was aan die ritme van Kontak-kategese, plaas ons in hakies hoe dit in daardie raamwerk inpas.   Besef egter asb. dat NOUS weggestap het van Kontak-kategese.  NOUS se kategese-model is steeds gebaseer op Groome se model, maar ons het dit verder ontwikkel sodat dit makliker in gemeentes toegepas kan word.  Gemeentes is welkom om lede van die NOUS span te nooi om opleiding rondom hierdie metodiek te kom aanbied.

Lede / Teken Aan

GrR – Gr3 Kategese

Fokusteks-belynde, interaktiewe byeenkomste vir Graad R tot Graad 3 kinders.  Let asb daarop dat alhoewel ons nie meer afsonderlike materiaal vir KleuterKerk verskaf nie, hierdie kategese materiaal uitstekend geskik is vir ‘n kleuterkerk-bediening.

Lede / Teken Aan

Kleingroepe

Baie gemeentes moedig hulle kleingroepe aan om die fokusteks van die Sondag se erediens is, in die week voor of na die tyd te lees en daaroor te gesels. Die weeklikse Kleingroep gespreksblad wil hierdie gesprekke in kleiner groepe begelei.

Lede / Teken Aan

Tuisblad

Die Familie-Tuisblad is ‘n weeklikse uitdeelstuk wat gemeentes in hulle afkondigings kan publiseer wat families help om hulle geloof elke dag op ‘n baie praktiese manier uit te leef. Die Tuisblad sluit aan by die RCL fokusteks van die week en kan deur families en kleingroepe gebruik word. Dit bestaan uit verskillende afdelings: Bybeltyd, Bidtyd, Geselstyd, Speeltyd, Doentyd en Leeftyd. Nous verskaf dit in ‘n formaat wat gemeentes maklik kan aanpas vir hulle spesifieke omstandighede. Daar is selfs ‘n plek waar ‘n gemeente hulle eie gemeente-naam kan intik om dit hul eie te maak.

Lede / Teken Aan

Dissipelskap (3iG)

Die Drie-is-Genoeg gespreksblad is weeklikse dissipelskapsmateriaal wat mense help om hulle geloof met twee geloofs-vriende te deel.  Die 3iG sluit aan by die fokusteks van die week en help geloofsvriende om saam te reis op hulle geloofspad. Dit bestaan uit verskillende afdelings: saam-bid, saam-groei, saam-gesels, saam-leef en saam-stap. Nous verskaf dit in ‘n formaat wat gemeentes maklik kan aanpas vir hulle spesifieke omstandighede. Daar is selfs ‘n plek waar ‘n gemeente hulle eie gemeente-naam kan intik om dit hul eie te maak.

Lede / Teken Aan

Kontak ons gerus.

Ons reageer op u e-pos binne twee tot drie werksdae.

Kontak Ons